Reviews

Een greep uit de reacties die kantoren hebben gegeven op de vraag wat hun ervaring is met de aanpak vanuit 2-advise en het kwaliteitssysteem zoals wordt gebruikt.

MKB Accountants & Interim Financials B.V.
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2015: ‘Als kantoor werkten wij al een geruime tijd met het Novak Kwaliteitssysteem, echter zonder onderhoudsabonnement. Medio 2015 als kantoor de keuze gemaakt om een onderhoudsabonnement af te sluiten met 2-advise in de persoon van Marcel Kurvers. Vanaf het eerste moment zijn wij ontzettend tevreden daarover. Naast het altijd up-to-date hebben van het kwaliteitssysteem is Marcel ook een zeer fijne sparringpartner en denkt actief mee voor het kantoor. Wij zijn ontzettend tevreden.’
De heer A.R. (Hans) Blaauw AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1 

De Heer Accountants te Born
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘Door het op deze manier te doen, blijven wij als kantoor inderdaad up-to-date en sluiten wij aan op de meest recente wet- en regelgeving. In eigen beheer doen is voor onze kleine organisatie onbegonnen werk en gedoemd te mislukken.’
Ronald van de Ven AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Kromhout accountants en belastingadviseurs te Lisse
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2013: ‘We zijn zeer tevreden met het onderhoudsabonnement en hoe de veranderingen/wijzigingen naar ons toe worden gecommuniceerd. In het verleden verwerkten wij zelf de updates en dergelijke en meestal door tijdgebrek was het kwaliteitssysteem niet altijd up to date.

Ik zou alle kantoren adviseren om het onderhoudsabonnement af te sluiten. Het geeft ons zo veel rust dat ons kwaliteitssysteem up to date is en voldoet aan de geldende eisen vanuit wet- en regelgeving.’
F. el Mazoughi RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

Corbeel accountants & adviseurs B.V. te Harmelen
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘In 2011 zijn wij gestart met het Novak Kwaliteitssysteem. En dat is een geweldig succes geworden. En dat is voor het overgrote deel te danken aan de kennis, kunde en gedrevenheid van Marcel Kurvers. Wat een geweldige vent om mee samen te werken. Begin mei had ik contract met Marcel en hij adviseerde mij om de module Controleopdrachten voor de micro entiteit) ook te implementeren. Bij de kleine kantoren gaan die enkele controle-opdrachten nog al eens fout bij toetsing.

Onze reactie was. Ja, Marcel het is nu begin mei en 2 juli hebben wij toetsing. We moeten de module Controleopdrachten nog implementeren en kantoorspecifiek maken. Dat gaat nooit meer lukken. Vervolgens hebben wij (naar achteraf blijkt het beste advies dit jaar) Marcel gevolgd en Marcel stelde alles in het werk om op 17 mei (Hemelvaartsdag) de module Controleopdrachten kantoorspecifiek op te leveren. Dit terwijl Marcel ook andere zaken aan zijn hoofd had. Eind mei verhuizen, begin juni trouwen en dergelijke. Voor die ene controle-opdracht hebben we de module Controleopdrachten helemaal gevolgd. En voor die ene beoordelingsopdracht de module Beoordelingsopdrachten.

Toen werd het 2 juli en toetsing. Spannend uiteraard. Maar het is voortreffelijk verlopen. De toetsers waren lyrisch van onze elektronische samensteldossiers Novak. Het kwaliteitssysteem vonden zij perfect. De hardcopy dossiers beoordeling en controle vonden zij ook goed.

Kortom wij kregen van de toetsers het predicaat voldoet op alle onderdelen. En natuurlijk hebben wij daar ook veel aangedaan, maar zonder Novak Kwaliteitssysteem, bijbehorende dossiertemplates en Marcel was het waarschijnlijk niet gelukt.’
John Corbeel AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Triple A Accountants & Adviseurs te Nederhorst den Berg 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2013: ‘Middels een proactieve houding wordt door 2-advise ervoor gezorgd dat het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de nieuwste vereisten en dat alles kantoorspecifiek wordt gemaakt. Een volgende stap kan zijn, zeker nu de Novak ook een vereniging is geworden dat aansluitend een interne toetsing plaatsvindt door 2-advise of Novak om de daadwerkelijke werking in de praktijk te toetsen van hetgeen beschreven/geactualiseerd is in het kwaliteitssysteem. Kortom: op dit moment zijn wij zeer tevreden over hoe het gaat.’
Drs. Erik J.A.F. van Buul RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Accombis Accountants | Belastingadviseurs te Bladel 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2009: ‘Mijn ervaring met de ondersteuning van Marcel is zeer positief. Door zijn werkwijze blijven we als kantoor up-to-date met de vaktechnische actualiteiten en de implementatie daarvan in ons kwaliteitssysteem. De ondersteuning is praktisch, effectief en inhoudelijk in begrijpelijke taal en instructies weergegeven. Telkens na een up-to-date kunnen we als kantoor weer fris verder.’
Huub van de Weegh AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Accountantskantoor Peters te Schijndel 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2012: ‘In 2012 hebben wij met ons kantoor de stap gemaakt om over te stappen op het Novak Kwaliteitssysteem. Vol enthousiasme zijn wij begonnen om het kwaliteitssysteem aan te passen naar onze kantooromgeving. Na een paar maanden bleek dat wij niet de kennis in huis hadden om het kwaliteitssysteem “kantoor eigen” te maken. Vanwege de hoge eisen die aan onze organisatie gesteld worden door onze beroepsgroep, was het voor ons een echte noodzaak om onze kantoororganisatie aan te passen en dit vast te leggen in een eigen kwaliteitssysteem. Via Novak hadden wij het door ons zelf ingerichte kwaliteitssysteem ter controle aangeboden. Uit de review van “ons” kwaliteitssysteem bleek dat niet alles juist was verwerkt, dan wel dat het niet geheel volgens de geldende normen was ingericht. Deze uitkomst was voor ons aanleiding om de helpende hand te vragen van Marcel (van 2-advise). Samen met ons is Marcel in 2012 aan de slag gegaan om het kwaliteitssysteem “kantoor eigen” te maken. 2-advise zorgt vanaf die dag voor het dagelijks onderhoud van ons kwaliteitssysteem en bij grote wijzigingen worden de belangrijkste wijzigingen met ons doorgenomen. Door de samenwerking met Marcel van 2-advise hebben wij de toetsing van ons kantoor in 2014 met succes doorstaan.

Terug kijkend op de weg die wij hebben bewandeld vanaf de aanschaf van het kwaliteitssysteem tot nu toe kunnen wij concluderen dat het voor ons kantoor de juiste stap is geweest om voor de ondersteuning en implementatie van het kwaliteitssysteem gebruik te maken van de diensten van Marcel van 2-advise.’
Stef Peters AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1 met overstap naar variant 2 

Cramer Accountants te Haarlem 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2009: ‘Mijn ervaring is dat het vrijwel niet te doen is om zelf het onderhoud aan het kwaliteitssysteem te doen. Omdat een kwaliteitssysteem kantoor specifiek is kun je niet zomaar updates uitvoeren. Het is dan erg prettig dat Marcel er is om periodiek de wijzigingen in de regelgeving met je door te spreken en deze aan te passen in het kwaliteitssysteem. Daarnaast bespaart het ook een hoop tijd, die voor ons vaak schaars is.’
Remco de Boer AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Van Bergen cs Accountants & Belastingadviseurs te Nijmegen
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2012: ‘Mijn ervaringen met het onderhouden van het kwaliteitssysteem in samenwerking met Marcel Kurvers zijn positief. Voor een klein kantoor als van Van Bergen cs is het moeilijk om dat in eigen beheer te houden vanwege het soms ontbreken van tijd en actuele informatie over wijziging in wet- en regelgeving. Mijn taken als Compliance Officer heb ik naast mijn dagelijkse werk als accountant en in de waan van de dag kan het onderhouden van het kwaliteitssysteem onvoldoende aandacht krijgen. Door het abonnement op het onderhouden van het kwaliteitssysteem zorgt Marcel Kurvers ervoor dat de wijzigingen in wet- en regelgeving snel worden doorgevoerd en dat periodiek overleg wordt gepland om deze wijzigingen en wijzigingen vanuit kantoor door te nemen. Tijdens zo’n overleg blijkt dat Marcel Kurvers goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving en wat er speelt binnen accountancy. Daarnaast kent hij Scienta veel beter dan ik en is daardoor sneller en handiger in het aanpassen van de gegevens. Ik kan er op vertrouwen dat het kwaliteitssysteem altijd up-to-date is.’
Josja Veenstra AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

Kersten Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Groesbeek
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2013: ‘De totstandkoming van het kwaliteitssysteem was volgens mij efficiënt, in een kort tijdsbestek met een praktische insteek. De fysieke sessies waarin de concepten zijn doorgenomen waren mijns inziens goed in het kader van sparren, meedenken en gelijk naar een praktische oplossing werken. Bij vaktechnische issues wordt er ruggespraak gehouden of wordt je in contact gebracht met de juiste vaktechneut. Communicatie loopt mijns inziens zeer prettig, evenals de werkwijze. Bij updatesessies worden de van toepassing zijnde wijzigingen doorgenomen en afgestemd met elkaar waarbij ook op komst zijnde wijzigingen worden besproken.’ 
Gerdo Kersten AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

AccountantsTEAM te Utrecht 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2012: ‘Als klein kantoor ben je uitsluitend bezig met de feitelijke en organisatorische werkzaamheden en kwam ik niet toe aan het implementeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem; ook al gezien alle wijzigingen en aanpassingen van wet- en regelgeving voor accountants. Vandaar dat ik extern hulp gezocht heb en zeer prettig en pragmatisch heb samengewerkt met Marcel Kurvers.’
Wim van Barneveld AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

AKZ Accountants & Belastingadviseurs te Houten 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2012: ‘Periodiek overleg met betrekking tot de (wettelijke) wijzigingen heeft binnen ons kantoor ertoe geleid dat assistenten ook daadwerkelijk hiermee aan de slag gaan. Assistenten zijn enthousiast over de heldere manier van communiceren. Tijd blijft schaars binnen ons kantoor en het is nagenoeg onmogelijk periodiek het gehele kwaliteitssysteem door te nemen. In plaats van het continu zoeken naar onderdelen die dienen te worden onderhouden, kunnen wij ons richten op de inhoud hiervan.’
Rini Zwambach AA/RB
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Van Soest Accountants te Lexmond
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘Ik heb reeds jaren ervaring ten aanzien van de samenwerking met Marcel Kurvers met betrekking tot het up-to-date houden van mijn kwaliteitssysteem. Als voordeel zie ik het efficiënt bijhouden van het kwaliteitssysteem. Met een eigen tijdsbesteding van een paar uur is het kwaliteitssysteem weer helemaal bijgewerkt. Ik hoef me niet druk te maken over het feit of ik zaken vergeet omdat Marcel met zijn ervaring zorgt dat alle noodzakelijke aanpassingen worden verwerkt. Ik hoef niet na te denken over de techniek rond de aanpassingen omdat Marcel dit voor mij regelt.’
Dirk Bassa AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 en module HRM 

Accountantskantoor BBB te Rijswijk 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘Dit werkt erg prettig. Je wordt gedwongen om na te denken over de inhoud en hiermee wordt bereikt dat het kwaliteitssysteem kantoorspecifiek is en actueel is bij de wijzigingen in wet- en regelgeving.’
Peter Verwoerd AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1 

Bonis Accountancy te Rotterdam
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2014: ‘Er is structuur aangebracht in het kwaliteitssysteem waardoor instructies en modellen op eenvoudige wijze zijn terug te vinden. Het gebruik van allerlei modellen in combinatie met het Novak Samensteldossier in CaseWare is bijzonder handig. Wat erg waardevol is dat Marcel het kwaliteitssysteem overziet en daardoor praktische adviezen geeft en het kwaliteitssysteem kantooreigen maakt.’
Ad Bonis AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Bordan Accountants & Adviseurs te Rijssen 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2014: ‘Door gebruik te maken van de diensten van 2-advise zijn wij in staat om met minimale investering de kwaliteit van ons kwaliteitssysteem op een niveau te houden die voldoende is voor de geldende wet- & regelgeving. Op een pragmatische wijze wordt invulling gegeven aan de up-to-date houden van het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de beschreven procedures.’
G.D. van den Berg AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

AW Accountants te Brummen 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘Al geruime tijd maken wij gebruik van deze werkwijze die we als zeer plezierig ervaren. Periodiek worden we op deze manier ‘gedwongen’ het kwaliteitssysteem actueel te houden. Ons kantoor en dan met name de processen zijn immers continue in beweging. Met de spreekwoordelijke vinger aan de pols blijven we werken aan de kwaliteitsborging van ons kantoor.’
Matteun van Aarsen
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2

ESJ Accountants & Belastingadviseurs / ESJ Audit & Assurance Services te Breda
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2008: ‘Het externe beheer is een onmisbare schakel in het up-to-date houden van ons kwaliteitssysteem zodat altijd aan de laatste wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarnaast is het sparren met Marcel Kurvers van groot belang bij het door vertalen van onze wensen bij het kantoor specifiek maken van het kwaliteitssysteem en het zorgen voor afstemming met geldende wet- en regelgeving. De waan van de dag maakt dat je als kantoor hier altijd te weinig en te laat tijd voor vrij maakt / kan maken, hoe goed de intenties in deze ook zijn. Extern beheer is daarbij de juiste steun en toeverlaat.’
John Hoppenbrouwers, Compliance Officer
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

Helder Controle B.V. te Bergschenhoek 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘De reden om te kiezen voor een digitaal kwaliteitssysteem en mijn specifieke keuze voor dit kwaliteitssysteem wordt ingegeven voor juist het up-to-date zijn met betrekking tot wet- en regelgeving en de directe toegankelijkheid voor de controlepraktijk. Daarnaast wat bijzonder effectief werkt, is de directe terugkoppeling van en naar de beheerder waarbij een aantal keren per jaar het kwaliteitssysteem wordt doorgesproken. Op deze wijze blijft het kwaliteitssysteem up-to-date en levend!’
Drs. L.P. van Gulik RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

Maatschap Korsten te Nijmegen 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘Periodieke ondersteuning is voor ons kantoor kwaliteitsverhogend daar het ons kantoor vaak ontbreekt aan tijd en specifieke kennis om het kwaliteitssysteem up-to-date en kantoorspecifiek te houden. Het adequate beheer van het kwaliteitssysteem verschaft ons de nodige zekerheid met betrekking tot de door ons uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken verklaringen.’
Mari Korsten AA en Peter Korsten AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

MOS Accountants & Adviseurs te Oosterhout
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2010: ‘Reeds enige jaren maken wij gebruik van het kwaliteitssysteem. Om het kwaliteitssysteem actueel te houden maken wij gebruik van de diensten van Marcel Kurvers van 2-advise. Wij vinden het prettig dat de updates door Marcel Kurvers worden ingepland, zodat wij als organisatie door middel van deze wisselwerking continu actueel zijn met het kwaliteitssysteem. Buiten het feit dat het voor ons een goede stok achter de deur is, ervaren wij de contacten en parate vakkennis als zeer prettig. Het is een uitstekend middel om de vele veranderingen op accountancygebied bij te houden en te implementeren binnen de organisatie. Tot op heden vinden wij dat de afgelopen jaren een flinke progressie is geboekt in de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en het kantoorspecifiek maken voor onze organisatie’
Joost Botermans AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 

NNO accountants en belastingadviseurs te Hoogeveen 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘Sinds januari 2011 maken wij gebruik van de diensten van 2-advise, in de persoon van de heer Marcel Kurvers. Gedurende een periode van zeer intensief overleg hebben wij gezamenlijk ons kwaliteitssysteem opgezet. Nadien vinden er zeer regelmatig bijeenkomsten plaats (gemiddeld vier keer per jaar) waarin hetzij wijzigingen vanuit wet en/of regelgeving, hetzij van zaken en aandachtspunten welke vanuit onze kantoororganisatie naar voren zijn gekomen worden besproken, en indien nodig, in het kwaliteitssysteem worden aangepast. Wij ervaren deze methode van samenwerking als zeer waardevol voor onze beroepsuitoefening, zowel op kantoorniveau, als in de werkzaamheden voor onze klanten’.
L.A.G. Hazen RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Orangefield Accounting Services te Rotterdam 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2012: ‘Met behulp van het abonnement ontstaat er een verplichting om het kwaliteitssysteem up-to-date te houden, omdat je goed voorbereid het gesprek aan wilt gaan.’
Richard van der Kruijk AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Reijnders & Partners B.V. te Bladel 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2009: ‘Wij hebben in 2009, naar aanleiding van het feit de we afgetoetst waren, contact gezocht met 2-advise, Marcel Kurvers. Na een aantal intensieve sessies is ons Novak Kwaliteitssysteem kantoorspecifiek gemaakt. Sedertdien wordt het kwaliteitssysteem door Marcel Kurvers onderhouden en jaarlijks worden de wijzigingen face to face doorgenomen. Het effect hiervan is dat we dan intensief met de inhoud van het kwaliteitssysteem bezig zijn waardoor we steeds up-to-date blijven. De kwaliteit en kennis van Marcel Kurvers is van een hoog niveau en voor ons zeer behulpzaam.’
T.L. Reijnders AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Lodder SKM Accountants en Adviseurs te Rotterdam 
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2014: ‘Mijn ervaringen als kantoorleider van ons (kleine) accountantskantoor met Marcel Kurvers met betrekking tot ons kwaliteitssysteem is bijzonder positief. Met name de vaktechnische inhoud en de professionele verwerking in de digitale omgeving helpt ons kantoor zeer met de bewaking van onze kantoorkwaliteit. Hierdoor worden wij ondersteund met betrekking tot de op ons van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving.’
J.F. (Hans) Hendriksen AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Van Berkel Accountants BV. te Haarlem
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2013: ‘Het kwaliteitssysteem is niet mijn favoriete onderdeel van accountant zijn en het bijhouden van alle ontwikkelingen, het vertalen ervan naar nieuwe modellen en het verwerken ervan in het kwaliteitssysteem al helemaal niet. Echter nu ik samenwerk met Marcel ben ik het kwaliteitssysteem  gaan waarderen en zie ik het meer als een werkend geheel. Daarbij komt dat ik de inhoudelijke discussies met Marcel over modellen, instructies en wijzigingen van het kwaliteitssysteem erg op prijs stel.’
A.N. van der Wal AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1 

Verwaal &Partners te Reeuwijk
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘In het licht van de vele veranderingen van de regelgeving en in het vakgebied is een regelmatige update van het kwaliteitssysteem onontbeerlijk. Marcel weet precies waar alle verbindingen in het kwaliteitssysteem zitten en kan snel aanpassingen aanbrengen. Zelf bijhouden zou teveel tijd gaan kosten. Marcel is een belangrijke nieuwsbron voor de ontwikkelingen in de regelgeving, de toetsingscriteria en overige ontwikkelingen binnen het vakgebied.’
Henk Verwaal RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Waalboss Accountants B.V. te Oss
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2013: ‘Mijn ervaringen met de huidige werkwijze betreffende het kwaliteitssysteem zijn zeer positief. Door drukke werkzaamheden werden aanpassingen niet altijd juist en tijdig doorgevoerd. Marcel houdt ons op de hoogte van de wijzigingen en voert deze ook direct door in het kwaliteitssysteem.’
G. Mulders AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

C.Wang Registeraccountant te Berkel en Rodenrijs
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘Wij hebben hele goede ervaringen met Marcel. Hij besteedt ook voldoende tijd om alle belangrijke verandering binnen het kwaliteitssysteem door te spreken. Hij is er altijd tijdig bij. Wij hebben regelmatig face tot face contact dat ervaren wij als zeer positief.’
C. Wang RA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 2 

Accountantskantoor Wijers en Teurlings BV te Breda
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2011: ‘De regelgevingen rondom het kwaliteitssysteem zijn te complex om allemaal zelf bij te houden en in het kwaliteitssysteem aan te passen. De heer Kurvers is zeer goed op de hoogte van alle noodzakelijke aanpassingen en implementatie in de praktijk. De interne kwaliteit van ons kantoor wordt hier zeker door verhoogd en neemt een grote zorg weg.’
J.H.J.C. van der Put AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1 

Accountant Xtra te Mijdrecht
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2008: ‘Wij ervaren het als kantoor zeer prettig om gebruik te maken van het onderhoudsabonnement. Op die manier worden aanpassingen middels een update na overleg juist en snel verwerkt en hoeven wij daar geen onnodige tijd aan te besteden. Tevens worden wijzigingsvoorstellen zeer snel verwerkt. Het sparren met Marcel Kurvers is ook zeer prettig vanwege zijn ervaringen bij andere kantoren en in de werkgroep van CaseWare.’
Marcel Lakerveld AA
Maken gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 3 en het deel HRM 

Brandsen Financial Services B.V. te Lisse
Ervaring met (de aanpak vanuit) 2-advise sinds 2008: ‘Ik ben in 2015, na 43 jaar in de audit als senior manager bij Deloitte te hebben gewerkt, voor mijzelf begonnen. In deze omgeving ben je gewend geraakt te voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Ik ben op het moment dat ik voor mijzelf begon dan ook onmiddellijk lid geworden van het Novak en heb mij geabonneerd op de Novak Kwaliteitssysteem, die behoren bij een klein kantoor, die geen assurance-werkzaamheden verricht. Verder heb ik Marcel Kurvers gevraagd mij te ondersteunen bij het kantoorspecifiek maken van mijn kwaliteitssysteem voor het kantoorbeleid en het kwaliteitsbeleid bij samenstelopdrachten. Bij de kwaliteitstoetsing van mijn kantoor door de NBA bleek, dat ik aan alle eisen voldeed en de toets dus glansrijk doorstond. 
Aalt Brandsen RA
Maakt gebruik van: Novak Kwaliteitssysteem variant 1