Updates delen Novak Kwaliteitshandboek 2015 beschikbaar

Vanaf heden zijn de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B), Controleopdrachten (C) en het deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) beschikbaar

Kantoor, Samenstellingsopdrachten, Beoordelingsopdrachten en Controleopdrachten De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kantoor (A), Samenstellingsopdrachten (B), Beoordelingsopdrachten (B) en Controleopdrachten (C) vindt dit jaar gelijktijdig plaats om ze naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Voor deel Kantoor (A) betreft de update een uitbreiding op het gebied van het cliëntdossier.

De update van het deel Beoordelingsopdrachten (B) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 4400.

De update voor het deel controleopdrachten (C) staat in het teken van de aansluiting met de vereisten uit de NV COS 100 – 999 (voor zover van toepassing). Daarnaast zijn er enkele uitbreidingen, bijvoorbeeld op het gebied van schattingen en het bijwonen van voorraadopname. Ook ten aanzien van controles van een enkel financieel overzicht of specifieke elementen en opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten zijn nieuwe instructies opgenomen.

De update voor het deel Samenstellingsopdrachten (B) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Tevens is een splitsing aangebracht tussen de samenstellingsopdracht en de administratieve dienstverlening om onder andere efficiënter te kunnen samenstellen. Daarnaast komen twee nieuwe delen van het kwaliteitshandboek bij deze update voor de abonnees beschikbaar: administratieve dienstverlening en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven. Zie tevens de veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze nieuwsbrief.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel A, B en C.

Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K)
De update van het Novak Kwaliteitshandboek deel Kwaliteitsbeheersing kleine kantoren (K) betreft een vernieuwing in verband met de doorvertaling van de vereisten uit de nieuwe Standaard 4410H. Daarnaast wordt een splitsing aangebracht tussen artikelen op kantoorniveau en artikelen op opdrachtniveau. Op opdrachtniveau ontstaan drie nieuwe delen: administratieve dienstverlening, samenstellingsopdrachten en overige non-assurance-opdrachten.

De inhoud van de update wordt in detail beschreven in de handleiding. Ook is hierin stap voor stap de wijze van verwerking beschreven.

Download hier de handleiding voor de verwerking van Novak Kwaliteitshandboek deel K.

De handboekdelen op opdrachtniveau zijn vanaf nu gekoppeld aan de vereisten uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) door middel van kruistabellen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Er is een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld die ingaan op de nieuwe Novak-werkaanpak voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten: ‘puur samenstellen’. Hierin is onder andere te lezen wat de minimale verplichtingen zijn vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van de doorvertaling van deze werkaanpak binnen uw kantoor.

Download hier de veel gestelde vragen en antwoorden over de implementatie van de nieuwe Novak-werkaanpak ‘puur samenstellen’.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *