Update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar voor abonnees.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

  • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update voor zowel deel A als deel B bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.
  • Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het kantoor zijn in deel A enkele aanvullingen opgenomen die u kunt toepassen binnen uw kantoor. Het al dan niet toepassen van deze aanvullingen is mede afhankelijk van de omvang van uw kantoor. Zeer kleine kantoren hebben de mogelijkheid zaken minder formeel te regelen.
  • Daarnaast is een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de instructies en modellen van deel B ten behoeve van een verbeterde workflow.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Tevens bevat deze handleiding een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten. Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een� e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Print Friendly, PDF & Email