Update Novak Kwaliteitshandboek C 2014

De jaarlijkse update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is vanaf heden beschikbaar voor abonnees. Deze update staat met name in het teken van IT-audit.

De bedrijfsprocessen van cliënten worden meer en meer geautomatiseerd. Dit vraagt van accountants een andere aanpak, en hoewel soms nog werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik te maken van de systemen van de cliënt, zal dit in de nabije toekomst steeds minder voorkomen. Bij de uitvoering van de controle zal de accountant dus meer en meer gebruik moeten maken van nieuwe technieken en methoden.

Voor de totstandkoming van de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is het boek ‘Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak’ van NBA, TUACC, en NOREA, verschenen op 2 juni jl., als uitgangspunt genomen. Elementen ten aanzien van de IT-audit zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek deel C. Instructies en modellen zijn toegevoegd om u op dit vlak te ondersteunen tot aan het inschakelen van een EDP-auditor. Daarnaast is het hoofdstuk Bijzondere Onderzoeken geactualiseerd en aangesloten bij de overige hoofdstukken.

Voor het verwerken van de update is een handleiding beschikbaar. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig deze update stap voor stap verwerken in uw eigen Kwaliteitshandboek deel C. Ook wordt in deze handleiding meer in detail beschreven wat de inhoud van de update is. Abonnees ontvangen tevens via hun Scienta-omgeving een mededeling over het verschijnen van de update.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het gebruik van uw kwaliteitshandboek of de update, kunt u contact opnemen met (de redactie van) Novak: redactie@novak.nl

Wij attenderen u op de mogelijkheid dat Novak voor u de updates in uw kwaliteitshandboek verwerkt, waardoor uw handboek altijd up-to-date is. Meer informatie is te vinden op www.2-advise.com/accountants. Ook kunt u een verzoek voor meer informatie sturen naar redactie@novak.nl

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic: 033 369 0515 of support@syslogic.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *