Tussentijdse update Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is een tussentijdse update voor het Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur beschikbaar.

De update bevat wijzigingen in verband met de aanpassing van de Regeling Vakbekwaamheid, de wijziging van de Verordening op de nummerherkenning en een aanpassing in de mogelijkheden van de Advocatenpas.

De update heeft betrekking op de volgende artikelen:

 • Instructie nummerherkenning;
 • Instructie Permanente Educatie;
 • Instructie intercollegiale consultatie en toetsing;
 • Instructie advocatenpas.

Voor meer informatie over deze update, kunt u contact opnemen met Viadicte.

Links

Op deze pagina zijn de links naar aankondigingsbrieven en handleidingen per update opgenomen die betrekking hebben op het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur.

Aanvraagformulier implementatie- en onderhoudsabonnnement Viadicte kantoorhandboek

Uw gegevens:

Contactpersoon (verplicht)

Aanhef

Kantoornaam (verplicht)

Kantoor (post)adres (verplicht)

Postcode en Plaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Aantal medewerkers

Ik vraag het implementatie- en onderhoudsabonnement aan voor het:

Viadicte kantoorhandboek AdvocatuurViadicte kantoorhandboek Notariaat

*Indien meerdere delen worden aangekruist, wordt automatisch de bundelprijs berekend.

Met een looptijd van 36 maanden, ingaande vanaf (het abonnement gaat altijd in op de eerste van de maand):

Voor verzending, voer de hieronder weergegeven code in:

captcha

Direct regelen

Vraag direct een implementatie- of onderhoudsabonnement aan, schrijf u direct in voor een training of vraag één van de andere diensten van 2-advise aan. Kies de branche waarin u werkzaam bent:

 • Accountancy;
 • Gerechtsdeurwaarders;
 • Advocatuur;
 • Notariaat.

Prijzen

Met het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Notariaat bent u tegen een vast bedrag per maand verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om aan de eisen vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te voldoen. Dit tegen een aantrekkelijk vast all-in tarief van € 199,– exclusief BTW. Voor kantoren met 50 medewerkers of meer, geldt een toeslag van 25%.

Gecombineerde praktijk notariaat/advocatuur
Indien uw kantoor een gecombineerde praktijk notariaat/advocatuur betreft, kunt u het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Notariaat / Advocatuur aanvragen. De abonnementsprijs voor de implementatie en het onderhoud voor beide delen bedraagt € 299,– exclusief BTW. Voor kantoren met 50 medewerkers of meer, geldt een toeslag van 25%.

Aanvragen
Het abonnement kunt u eenvoudig aanvragen via het online
aanvraagformulier. Bij vragen over het implementatie- en onderhoudsabonnement kunt u contact opnemen met Marcel Kurvers, tel. 06-48313390.

Specificaties

 • Prijzen zijn per maand en exclusief BTW. Facturatie geschiedt voorafgaand per kwartaal. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
 • In het implementatie- en onderhoudsabonnement is het Viadicte kantoorhandboek Notariaat niet inbegrepen;
 • De beleidsbepaler(s) binnen het kantoor blijven eindverantwoordelijk voor de (vaktechnische) kwaliteit ten aanzien van instructies en modellen;
 • De looptijd van het abonnement bedraagt minimaal 36 maanden waarna de overeenkomst stilzwijgend per maand wordt verlengd. Deze looptijd staat los van het abonnement op het Viadicte kantoorhandboek Notariaat. De opzegtermijn na 36 maanden bedraagt één maand;
 • Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Wenst de opdrachtgever toch voor het einde van de looptijd de overeenkomst te beëindigen dan wordt het volledige resterende bedrag (dit betreft het resterend aantal maanden tegen het abonnementsbedrag per maand) direct in rekening gebracht.

Aanvragen
Het abonnement kunt u eenvoudig aanvragen via het online
aanvraagformulier. Bij vragen over het implementatie- en onderhoudsabonnement kunt u contact opnemen met Marcel Kurvers, tel. 06-48313390.

Onderhoudsabonnement Viadicte kantoorhandboek Notariaat

U heeft het Viadicte kantoorhandboek Notariaat aangeschaft om ervoor te zorgen dat uw kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en een bijdrage levert aan de verhoging van de algehele kwaliteit. Na aanschaf blijkt dat u er niet aan toe komt om:

 • uw handboek specifiek toe te snijden op uw kantoororganisatie;
 • uw handboek actueel te houden ten opzichte van veranderingen binnen uw kantoor;
 • de periodieke updates vanuit Viadicte binnen afzienbare tijd in uw handboek te verwerken.

In dat geval is de oplossing even simpel als doeltreffend: het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Viadicte kantoorhandboek Notariaat.

Viadicte kantoorhandboek Notariaat

Het Viadicte kantoorhandboek Notariaat bevat instructies, modellen en voorbeelden op zowel kantoor- als opdrachtniveau voor het notariaat. De inhoud van het kantoorhandboek is afgestemd op de kwaliteitseisen die vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan uw kantoor worden gesteld.

Intercollegiale toetsing, wet- en regelgeving

Uw notariskantoor dient conform de KNB normen een aantal zaken in de kantoororganisatie en de dienstverlening aantoonbaar aan de cliënt door te voeren en de wijze waarop dit gebeurt, te beschrijven.

Dit betekent dat uw kantoor de invulling van de kwaliteitseisen dient vast te leggen, bijvoorbeeld in een kantoorhandboek.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarnaast een systeem opgezet om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: de peer review. Dit is een verplichte intercollegiale toetsing waarbij uw notariskantoor eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) wordt getoetst. Uitgangspunt van de peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of uw kantoor kwalitatief goed en integer werkt.

Voor u als notaris biedt het Viadicte kantoorhandboek Notariaat uitkomst.