Update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K

Vanaf heden is een update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K beschikbaar. De update betreft de benodigde aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de VGBA als vervanging van de VGC.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende aanpassingen:

  • De Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) als opvolger van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid is verwerkt in deel A, B en C. Aangezien de samenloop van assurance-opdrachten en overige dienstverlening bij veel van de gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek voorkomt, is dit onderwerp in een instructie, schema en checklist nader uitgewerkt. De regels ten aanzien van samenloop zijn met de inwerkingtreding van de ViO aanzienlijk aangescherpt. Het Model opdrachtgerichte onafhankelijkheidsverklaring voor assurance-opdrachten in deel Ben C is komen te vervallen.
  • Het hoofdstuk Handboek compliance officer is vanaf heden ook beschikbaar voor gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek deel A. De reden daarvoor is dat de rol van compliance officer binnen kantoren steeds prominenter wordt door de complexiteit van wet- en regelgeving. Indien uw kantoor geen compliance officer heeft, maar bijvoorbeeld alleen een onafhankelijkheidsfunctionaris, dan dient u het hoofdstuk daarop aan te passen en bovendien in de overige hoofdstukken waar de compliance officer wordt genoemd (met name in relatie tot onafhankelijkheid) een overeenkomstige aanpassing te maken. Door deze uitbreiding in deel A is de Instructie compliance officer in het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid komen te vervallen.
  • In het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid in deel A is een nieuwe Instructie behandelen van verbetermogelijkheden opgenomen.
  • De hoofdstukken Administratieve dienstverlening, Salarisadministratie en Overige onderwerpen in deel A zijn samengevoegd tot één hoofdstuk: Overige werkzaamheden. Dit hoofdstuk is voorzien van een inleidende instructie.
  • Het artikel Instructie fraude algemeen in deel A (hoofdstuk Overige onderwerpen) is komen te vervallen. Dit onderwerp is voldoende uitgewerkt op opdrachtniveau in deel B en C.
  • Enkele aanscherpingen zijn doorgevoerd in deel B en C. Deze vloeien nog voort uit de flexibilisering van het vennootschapsrecht (Flex BV) in 2012. Zo zijn de model-notulen van de Algemene Vergadering voor de winstbestemming en vaststelling uitkeringen en de model-notulen uitstel opmaak jaarrekening compleet nieuw opgezet. Ook is een nieuwe uitgebreide instructie opgenomen over het opstellen van deze notulen. Door de diversiteit aan statuten en gewijzigde wetgeving volstaan standaard-notulen niet meer, maar is er per cliënt sprake van maatwerk. Behalve dat deze instructie kan helpen om juridische risico’s te beperken, biedt deze de mogelijkheid om pro-actief te adviseren over de actualiteit van de statuten. Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze update.
  • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I kunt u de handleiding hier downloaden.
  • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel K kunt u de handleiding hier downloaden.

Met behulp van het onderhoudsabonnement worden updates in samenspraak met u verwerkt waardoor u hier geen omkijken naar heeft. Voor meer informatie over het onderhoudsabonnement, klik hier.

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (033-3690515) of support@syslogic.nl.

Kwaliteitstoetsing, wet- en regelgeving

Uw accountantskantoor dient bij de uitvoering van accountancy-opdrachten te voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in verordeningen (zoals de VGBA en de NVKS),Standaarden (NV COS) en overige wet- en regelgeving (zoals de Wwft en de Wbp). De processen binnen het kantoor dienen te zijn gestandaardiseerd en te zijn beschreven. Dit opzet is daarbij afhankelijk van de aard en omvang van uw kantoor en dienstverlening.

Periodiek wordt uw kantoor getoetst door de Raad voor Toezicht of de SRA. De vastlegging van uw kwaliteitsstandaard (doorgaans in de vorm van een kwaliteitssysteem) wordt tijdens deze toetsing eveneens beoordeeld. Ook wordt beoordeeld of de processen zoals hierin vastgelegd, blijken uit de dossiers.

Voor u als accountant biedt het Novak Kwaliteitssysteem uitkomst.