Update Novak Kwaliteitshandboek C 2014

De jaarlijkse update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is vanaf heden beschikbaar voor abonnees. Deze update staat met name in het teken van IT-audit.

De bedrijfsprocessen van cliënten worden meer en meer geautomatiseerd. Dit vraagt van accountants een andere aanpak, en hoewel soms nog werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik te maken van de systemen van de cliënt, zal dit in de nabije toekomst steeds minder voorkomen. Bij de uitvoering van de controle zal de accountant dus meer en meer gebruik moeten maken van nieuwe technieken en methoden.

Voor de totstandkoming van de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C is het boek ‘Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle-aanpak’ van NBA, TUACC, en NOREA, verschenen op 2 juni jl., als uitgangspunt genomen. Elementen ten aanzien van de IT-audit zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek deel C. Instructies en modellen zijn toegevoegd om u op dit vlak te ondersteunen tot aan het inschakelen van een EDP-auditor. Daarnaast is het hoofdstuk Bijzondere Onderzoeken geactualiseerd en aangesloten bij de overige hoofdstukken.

Voor het verwerken van de update is een handleiding beschikbaar. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig deze update stap voor stap verwerken in uw eigen Kwaliteitshandboek deel C. Ook wordt in deze handleiding meer in detail beschreven wat de inhoud van de update is. Abonnees ontvangen tevens via hun Scienta-omgeving een mededeling over het verschijnen van de update.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het gebruik van uw kwaliteitshandboek of de update, kunt u contact opnemen met (de redactie van) Novak: redactie@novak.nl

Wij attenderen u op de mogelijkheid dat Novak voor u de updates in uw kwaliteitshandboek verwerkt, waardoor uw handboek altijd up-to-date is. Meer informatie is te vinden op www.2-advise.com/accountants. Ook kunt u een verzoek voor meer informatie sturen naar redactie@novak.nl

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic: 033 369 0515 of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K

Vanaf heden is een update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H, I en K beschikbaar. De update betreft de benodigde aanpassingen in verband met de inwerkingtreding van de VGBA als vervanging van de VGC.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende aanpassingen:

 • De Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) als opvolger van de Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid is verwerkt in deel A, B en C. Aangezien de samenloop van assurance-opdrachten en overige dienstverlening bij veel van de gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek voorkomt, is dit onderwerp in een instructie, schema en checklist nader uitgewerkt. De regels ten aanzien van samenloop zijn met de inwerkingtreding van de ViO aanzienlijk aangescherpt. Het Model opdrachtgerichte onafhankelijkheidsverklaring voor assurance-opdrachten in deel Ben C is komen te vervallen.
 • Het hoofdstuk Handboek compliance officer is vanaf heden ook beschikbaar voor gebruikers van het Novak Kwaliteitshandboek deel A. De reden daarvoor is dat de rol van compliance officer binnen kantoren steeds prominenter wordt door de complexiteit van wet- en regelgeving. Indien uw kantoor geen compliance officer heeft, maar bijvoorbeeld alleen een onafhankelijkheidsfunctionaris, dan dient u het hoofdstuk daarop aan te passen en bovendien in de overige hoofdstukken waar de compliance officer wordt genoemd (met name in relatie tot onafhankelijkheid) een overeenkomstige aanpassing te maken. Door deze uitbreiding in deel A is de Instructie compliance officer in het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid komen te vervallen.
 • In het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid in deel A is een nieuwe Instructie behandelen van verbetermogelijkheden opgenomen.
 • De hoofdstukken Administratieve dienstverlening, Salarisadministratie en Overige onderwerpen in deel A zijn samengevoegd tot één hoofdstuk: Overige werkzaamheden. Dit hoofdstuk is voorzien van een inleidende instructie.
 • Het artikel Instructie fraude algemeen in deel A (hoofdstuk Overige onderwerpen) is komen te vervallen. Dit onderwerp is voldoende uitgewerkt op opdrachtniveau in deel B en C.
 • Enkele aanscherpingen zijn doorgevoerd in deel B en C. Deze vloeien nog voort uit de flexibilisering van het vennootschapsrecht (Flex BV) in 2012. Zo zijn de model-notulen van de Algemene Vergadering voor de winstbestemming en vaststelling uitkeringen en de model-notulen uitstel opmaak jaarrekening compleet nieuw opgezet. Ook is een nieuwe uitgebreide instructie opgenomen over het opstellen van deze notulen. Door de diversiteit aan statuten en gewijzigde wetgeving volstaan standaard-notulen niet meer, maar is er per cliënt sprake van maatwerk. Behalve dat deze instructie kan helpen om juridische risico’s te beperken, biedt deze de mogelijkheid om pro-actief te adviseren over de actualiteit van de statuten. Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze update.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel A, B, C, H en I kunt u de handleiding hier downloaden.
 • Als gebruiker van het Novak Kwaliteitshandboek deel K kunt u de handleiding hier downloaden.

Met behulp van het onderhoudsabonnement worden updates in samenspraak met u verwerkt waardoor u hier geen omkijken naar heeft. Voor meer informatie over het onderhoudsabonnement, klik hier.

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (033-3690515) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel K (voor kleine kantoren) 2013

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel K 2013 beschikbaar.

De update bevat onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Deze handleiding bevat tevens een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten (4 PE-uren). Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B 2013 beschikbaar voor abonnees.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Door de formele totstandkoming van de NBA per 1 januari 2013 is er één Verordening Kwaliteitstoetsing voor RA’s en AA’s ontstaan. Door de Raad voor Toezicht zijn voor zowel RA’s als AA’s twee nieuwe oriëntatievragenlijsten opgesteld. Op basis van deze nieuwe vragenlijsten heeft u op 29 juli jl. een update van de kruistabellen ontvangen. De update voor zowel deel A als deel B bevat aanscherpingen van de diverse instructies om de aansluiting met deze vragenlijsten te borgen.
 • Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het kantoor zijn in deel A enkele aanvullingen opgenomen die u kunt toepassen binnen uw kantoor. Het al dan niet toepassen van deze aanvullingen is mede afhankelijk van de omvang van uw kantoor. Zeer kleine kantoren hebben de mogelijkheid zaken minder formeel te regelen.
 • Daarnaast is een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de instructies en modellen van deel B ten behoeve van een verbeterde workflow.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. Tevens bevat deze handleiding een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze update. U kunt de handleiding hier downloaden.

Wij attenderen u op de mogelijkheid om op 26 november aanstaande deel te nemen aan de Autumn Course kwaliteitshandboek updaten. Het betreft hier een dag waarbij u zelfstandig – onder begeleiding – aan de slag gaat met de updateverwerking in uw eigen kwaliteitshandboek en on the job kennis en ervaring opdoet. Aan het eind van de dag heeft u niet alleen meer kennis en ervaring opgedaan, maar ook uw kwaliteitshandboek bijgewerkt met de update. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl onder vermelding van Autumn Course Kwaliteitshandboek updaten met daarin uw Novak-lidnummer en de contactgegevens van de personen die willen deelnemen.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een� e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

Kwaliteitsbeheersing op maat

De behoefte aan een actueel, gebruiksvriendelijk kwaliteitshandboek dat altijd en overal beschikbaar is, was de belangrijkste reden voor Novak om in 2007 te kiezen voor de SaaS-oplossing Scienta. Ontwikkelaar Syslogic is vastbesloten om het unieke karakter van deze online applicatie ook de komende jaren vast te houden. Eind dit jaar verschijnt versie 3.0. Lees hier het artikel van Anton Grevengoed en Marcel Kurvers over Scienta en het Novak Kwaliteitshandboek dat verschenen is in de juni uitgave van het Novak accountantsmagazine.

Update Novak Kwaliteitshandboek deel C vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitshandboek deel C (controle) beschikbaar voor abonnees.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. U kunt deze hier downloaden.

Op hoofdlijnen bevat de update onder andere de volgende wijzigingen en uitbreidingen:

 • Het onderwerp uitkeringstoets (Flexwet) is ingevoegd in verschillende controleprogramma’s en in de instructie bevestiging bij de jaarrekening (LOR);
 • Meer aandacht voor de Wwft in verschillende fasen van de opdracht;
 • De checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is vernieuwd;
 • De instructie discontinuïteit is aangescherpt;
 • De motivering van de strekking van de verklaring is opgenomen in het eindejaarstopmemo (voorheen in dossierafrondingschecklist).

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijk op www.2-advise.com/accountants.

Mocht u nog vragen hebben over de update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Syslogic (0900 222 44 46) of support@syslogic.nl.

2-advise auteur KBvG kantoorhandboek

2-advise ontwikkelt in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Syslogic het KBvG kantoorhandboek in Scienta.

Doel van het KBvG kantoorhandboek is het aanbieden van een raamwerk in de vorm van een voorbeeldhandboek voor gerechtsdeurwaarders met instructies, modellen en voorbeelden teneinde kantoren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen kantoorhandboek. Het KBvG kantoorhandboek is daarmee geen standaard kantoorhandboek dat na aanschaf direct op de letter nauwkeurig dient te worden gevolgd maar dient te worden doorvertaald naar de specifieke situatie binnen het kantoor. Hierbij rekening houdend met de aard en omvang van het kantoor.

Het KBvG kantoorhandboek is vanaf 7 september aanstaande voor gerechtsdeurwaarders hier te bestellen.

2-advise

Op 16 mei 2003 is 2-advise ontstaan door marktontwikkelingen en behoeftes binnen het zakelijke netwerk.

2-advise is de handelsnaam waaronder Marcel Kurvers als externe contentmanager, conform de missie van 2-advise, kwaliteitssystemen ontwikkelt en up-to-date houdt op basis van contentstandaarden van leveranciers waaraan 2-advise verbonden is.

2-advise is werkzaam voor:

Door de opgebouwde kennis en ervaring bestaat sinds 2006 een nauwe verbondenheid met een aantal contentleveranciers die standaarden voor kwaliteitssystemen aanbieden in bovengenoemde branches. Hierbij gaat het om:

Als samenwerkingspartner werkt 2-advise samen met deze contentleveranciers aan de doorontwikkeling van de diverse kwaliteitssystemen.

Deze kwaliteitssystemen zijn compleet digitaal en worden aangeboden in de krachtige cloud software Scienta van Syslogic. Ook met deze organisatie werkt 2-advise samen teneinde gebruikers naar tevredenheid met zowel de content als met Scienta te laten werken.

Nieuw: het KBvG kantoorhandboek voor gerechtsdeurwaarders

De KBvG stelt, in samenwerking met Syslogic, een kantoorhandboek op ten behoeve van de toetsing in het kader van de KBvG Normen van Kwaliteit. Marcel Kurvers is vanuit 2-advise door beide partijen gevraagd om de eerste versie van dit handboek te schrijven in samenspraak met een redactieteam vanuit de KBvG. Begin september is dit handboek beschikbaar.

Sinds 9 december 2010 is het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) in werking getreden. Alle Gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verplicht om zich uiterlijk 9 december 2012 op de Verordening KBvG normen voor Kwaliteit te laten toetsen en de toetsing met een positief advies af te sluiten

Om aan deze toetsing te voldoen en de beschrijvingen goed op orde te krijgen, ontwikkelt Syslogic in samenwerking met de KBvG en 2-advise een kantoorhandboek. Het KBvG kantoorhandboek bestaat uit een basishandboek specifiek voor gerechtsdeurwaarders en software voor het raadplegen en het beheer van het handboek.

Het basishandboek voor het deurwaarderskantoor dient door het kantoor kantoorspecifiek gemaakt worden. Updates worden periodiek vanuit het redactieteam toegestuurd onder redactionele verantwoordelijkheid van de KBvG die daarvoor een redactieteam heeft aangesteld. Zo blijft het handboek actueel.

Voor het kantoorspecifiek maken en verwerken van de periodieke updates, kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten. Met dit abonnement is het kantoor tegen een vast bedrag per maand verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om het handboek voldoende kantoorspecifiek te maken, actueel te houden en daarmee te voldoen aan de – aan het kantoor – gestelde eisen.

Het KBvG kantoorhandboek wordt geleverd in het online handboekenpakket Scienta van Syslogic. Scienta is een kant-en-klaar product voor het beschrijven van handboeken, processen, procedures, werkinstructies, enzovoorts. Scienta is gebruiksvriendelijk, iedereen op uw kantoor kan direct het handboek inzien en beheerders kunnen makkelijk wijzigingen doorvoeren.

Het KBvG kantoorhandboek is op korte termijn beschikbaar. De kosten voor het KBvG kantoorhandboek bedragen € 375,- per jaar inclusief periodieke inhoudelijke updates van de KBvG. Het tarief voor het onderhoudsabonnement bedraagt € 279,– per maand.

Wilt u op de hoogte gehouden worden of meer informatie ontvangen? Laat dan uw gegevens achter op www.scienta.nl/kbvg of neem contact op met Syslogic op het nummer 033 – 711 57 46.