Najaarsupdates Novak Kwaliteitshandboek 2014

Het Novak Kwaliteitshandboek zorgt ervoor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantskantoor op orde is en voldoet aan de gestelde eisen. Met de najaarsupdates die recent zijn verschenen, zijn abonnees klaar voor 2015.

Op 4 november verschenen de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A (Kantoor), deel B (Samenstellen en Beoordelen) en deel D (Personeelshandboek). Op 24 november is de update voor deel K (Kleine Samenstelpraktijk) verschenen. Hieronder vindt u per deel van het Novak Kwaliteitshandboek de belangrijkste onderwerpen van de updates.

Deel A (Kantoor)
In de update van deel A is de cliëntacceptatie aangepast. De checklist Oriëntatie nieuwe cliënt is omgevormd tot het Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt. Dit model kan als leidraad worden gebruikt ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek met een potentiële cliënt.
Daarnaast, vooruitlopend op de herziene Standaard 4410, die op 1 januari 2016 in gaat, heeft een aanscherping plaatsgevonden op het gebied van overige opdrachten.

Deel B (Samenstellen)
In de update van deel B, onderdeel Samenstellen, zijn de cliëntacceptatiefase, de planningsfase en de afrondingsfase verder verbeterd.
Het model Vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving  is voorzien van concretere vragen, zodat deze voor de gebruiker eenvoudiger zijn te beantwoorden. Door deze uitbreiding is de Checklist oriëntatie nieuwe cliënt uit deel A komen te vervallen (zie hierboven). Essentiële punten uit deze checklist zijn in het model ‘Vastlegging inzicht in de entiteit’ opgenomen.
In de afrondingsfase van de opdracht zijn onderdelen uit de checklist ‘Review’ en de ‘Dossierafrondingschecklist’ verschoven. Hiermee is getracht meer aansluiting te krijgen bij de werkwijze die op veel kantoren wordt gevolgd.

Deel B (Beoordelen)
De update van deel B, onderdeel Beoordelen, staat in het teken van de herziene Standaard 2400. Qua opzet is zoveel mogelijk aangesloten bij Novak Kwaliteitshandboek deel C voor controleopdrachten. Vanzelfsprekend is ook rekening gehouden met de aard van de beoordelingsopdracht, een opdracht waar een oordeel met een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Deel D (Personeelshandboek)
De update van deel D staat in het teken van de werkkostenregeling (WKR) en de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die beiden per 1 januari aanstaande gaan gelden en in de arbeidsvoorwaarden dienen te worden verwerkt. Met de verwerking van deze update zijn de handboekabonnees voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ruim voor 1 januari 2015 up-to-date.

Deel K (Kleine Samenstelpraktijk)
De wijzigingen die hierboven staan toegelicht onder ‘Deel B (Samenstellen)’ zijn ook van toepassing op deel K. Deze update is sinds 24 november beschikbaar.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel K is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

VGBA en ViO verwerkt in Novak Kwaliteitshandboek

De Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), beide aangenomen tijdens de recente ledenvergadering van de NBA, zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek.

Onlangs verscheen de nieuwste update van het Novak Kwaliteitshandboek. Deze betreft deel A (kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau), B (samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten), C (controleopdrachten), H (horizontaal toezicht), I (ISO 9001-certificering voor accountantskantoren) en K (kwaliteitsbeheersing kleine kantoren). Eerder dit jaar verscheen al een update van deel D (personeelshandboek).
Het Novak Kwaliteitshandboek is daarmee het eerste kwaliteitshandboek in de markt waarin de meest recente wijzigingen in de accountantsregelgeving zijn doorvertaald.

U kunt hier uitgebreid lezen over de aanpassingen die zijn doorgevoerd als gevolg van de recente update van het Novak Kwaliteitshandboek.

Handboekabonnees kunnen de update verwerken in hun digitale handboekomgeving. Hun accountantskantoor is dan weer up-to-date voor het uitvoeren van de werkzaamheden over boekjaar 2013.

Met het Novak Kwaliteitshandboek zorgen kleine en middelgrote accountantskantoren ervoor dat hun stelsel van kwaliteitsbeheersing te allen tijde op orde is. Het is een praktisch hulpmiddel met instructies, voorbeelden en modellen.

Novak Kwaliteitssysteem

Het meest gebruikte kwaliteitssysteem door kleine en middelgrote accountantskantoren is het Novak Kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem biedt een complete set aan praktische hulpmiddelen die ervoor zorgen dat uw kantoor voldoet bij toetsing en bijdraagt aan de verhoging van kwaliteit. De opzet en schaalbaarheid maakt dat ieder kantoor onafhankelijk van grootte of type dienstverlening met het Novak Kwaliteitssysteem kan werken.

Klik hier voor de online brochure (download als pdf) van het Novak Kwaliteitssysteem.

Het Novak Kwaliteitssysteem bevat instructies, voorbeelden en modellen voor kleine en middelgrote accountantskantoren. Het kwaliteitssysteem is praktisch, gemakkelijk toepasbaar en voldoet aan actuele wet- en regelgeving. Door de periodieke updates blijft uw kwaliteitssysteem aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Met één of meerdere modules van het Novak Kwaliteitssysteem heeft u een complete set aan instructies en modellen die specifiek dienen te worden gemaakt voor uw kantoor. Zo ontstaat een compleet vastgelegd kwaliteitsysteem waarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen.

CaseWare, Unit4, Infine en Make Life Easier bieden als leveranciers van elektronische dossiervormingssoftware Novak dossiertemplates voor de uitvoering van diverse accountancy-opdrachten waarbij de assistent en accountant door middel van technische slimmigheden worden ondersteund. Deze Novak templates sluiten naadloos aan op het Novak Kwaliteitssysteem.

Vanuit het redactieteam van Novak ontvangt u periodiek updates voor het Novak Kwaliteitssysteem. Hierdoor blijft het kwaliteitssysteem ook aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Voor het eenvoudig kantoorspecifiek maken en laten verwerken van de periodieke updates, sluit u een onderhoudsabonnement af. Met dit abonnement bent u verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om het kwaliteitssysteem voldoende kantoorspecifiek te maken, actueel te houden en daarmee te voldoen aan de aan het kantoor gestelde eisen.