VGBA en ViO verwerkt in Novak Kwaliteitshandboek

De Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) en de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), beide aangenomen tijdens de recente ledenvergadering van de NBA, zijn nu verwerkt in het Novak Kwaliteitshandboek.

Onlangs verscheen de nieuwste update van het Novak Kwaliteitshandboek. Deze betreft deel A (kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau), B (samenstellingsopdrachten en beoordelingsopdrachten), C (controleopdrachten), H (horizontaal toezicht), I (ISO 9001-certificering voor accountantskantoren) en K (kwaliteitsbeheersing kleine kantoren). Eerder dit jaar verscheen al een update van deel D (personeelshandboek).
Het Novak Kwaliteitshandboek is daarmee het eerste kwaliteitshandboek in de markt waarin de meest recente wijzigingen in de accountantsregelgeving zijn doorvertaald.

U kunt hier uitgebreid lezen over de aanpassingen die zijn doorgevoerd als gevolg van de recente update van het Novak Kwaliteitshandboek.

Handboekabonnees kunnen de update verwerken in hun digitale handboekomgeving. Hun accountantskantoor is dan weer up-to-date voor het uitvoeren van de werkzaamheden over boekjaar 2013.

Met het Novak Kwaliteitshandboek zorgen kleine en middelgrote accountantskantoren ervoor dat hun stelsel van kwaliteitsbeheersing te allen tijde op orde is. Het is een praktisch hulpmiddel met instructies, voorbeelden en modellen.