Direct regelen

Vraag direct een implementatie- of onderhoudsabonnement aan, schrijf u direct in voor een training of vraag één van de andere diensten van 2-advise aan. Kies de branche waarin u werkzaam bent:

  • Accountancy;
  • Gerechtsdeurwaarders;
  • Advocatuur;
  • Notariaat.

Kwaliteitstoetsing, wet- en regelgeving

Uw accountantskantoor dient bij de uitvoering van accountancy-opdrachten te voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in verordeningen (zoals de VGBA en de NVKS),Standaarden (NV COS) en overige wet- en regelgeving (zoals de Wwft en de Wbp). De processen binnen het kantoor dienen te zijn gestandaardiseerd en te zijn beschreven. Dit opzet is daarbij afhankelijk van de aard en omvang van uw kantoor en dienstverlening.

Periodiek wordt uw kantoor getoetst door de Raad voor Toezicht of de SRA. De vastlegging van uw kwaliteitsstandaard (doorgaans in de vorm van een kwaliteitssysteem) wordt tijdens deze toetsing eveneens beoordeeld. Ook wordt beoordeeld of de processen zoals hierin vastgelegd, blijken uit de dossiers.

Voor u als accountant biedt het Novak Kwaliteitssysteem uitkomst.

Novak Kwaliteitssysteem

Het meest gebruikte kwaliteitssysteem door kleine en middelgrote accountantskantoren is het Novak Kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem biedt een complete set aan praktische hulpmiddelen die ervoor zorgen dat uw kantoor voldoet bij toetsing en bijdraagt aan de verhoging van kwaliteit. De opzet en schaalbaarheid maakt dat ieder kantoor onafhankelijk van grootte of type dienstverlening met het Novak Kwaliteitssysteem kan werken.

Klik hier voor de online brochure (download als pdf) van het Novak Kwaliteitssysteem.

Het Novak Kwaliteitssysteem bevat instructies, voorbeelden en modellen voor kleine en middelgrote accountantskantoren. Het kwaliteitssysteem is praktisch, gemakkelijk toepasbaar en voldoet aan actuele wet- en regelgeving. Door de periodieke updates blijft uw kwaliteitssysteem aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Met één of meerdere modules van het Novak Kwaliteitssysteem heeft u een complete set aan instructies en modellen die specifiek dienen te worden gemaakt voor uw kantoor. Zo ontstaat een compleet vastgelegd kwaliteitsysteem waarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen.

CaseWare, Unit4, Infine en Make Life Easier bieden als leveranciers van elektronische dossiervormingssoftware Novak dossiertemplates voor de uitvoering van diverse accountancy-opdrachten waarbij de assistent en accountant door middel van technische slimmigheden worden ondersteund. Deze Novak templates sluiten naadloos aan op het Novak Kwaliteitssysteem.

Vanuit het redactieteam van Novak ontvangt u periodiek updates voor het Novak Kwaliteitssysteem. Hierdoor blijft het kwaliteitssysteem ook aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Voor het eenvoudig kantoorspecifiek maken en laten verwerken van de periodieke updates, sluit u een onderhoudsabonnement af. Met dit abonnement bent u verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om het kwaliteitssysteem voldoende kantoorspecifiek te maken, actueel te houden en daarmee te voldoen aan de aan het kantoor gestelde eisen.

Accountants

Bent u binnen uw accountantskantoor verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de kwaliteitsstandaarden? Dit om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door verordeningen, Standaarden, wet- en regelgeving aan uw kantoor worden opgelegd? Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om op eenvoudige en effectieve wijze invulling te geven aan de kwaliteitseisen die aan uw accountantskantoor worden gesteld.

Ga naar:

Visie

Beroepsorganisaties, verordeningen, wet- en regelgeving; ze stellen kwaliteitseisen aan accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Kantoren dienen invulling te geven aan deze eisen op kantoor- en opdrachtniveau. De basis van deze invulling ligt in de opzet en het in stand houden van uw kwaliteitssysteem. Dit wordt vastgelegd in een handboek.

Beroepsorganisaties of hieraan gelieerde toetsingsinstanties beoordelen periodiek de opzet van uw kwaliteitssysteem. Dit om vast te stellen dat uw kantoor voldoet aan alle kwaliteitseisen. Valt de toetsing achtereenvolgens meerdere malen negatief uit, kan dit (aanzienlijke) gevolgen hebben voor de continuïteit van uw kantoor.

In de praktijk blijkt dat tijdsgebrek, te weinig prioriteit, kennis en ervaring ervoor zorgen dat een kantoor het eigen kwaliteitssysteem niet op orde heeft. Alleen al binnen de accountancybranche blijkt jaarlijks 30 procent onder het vereiste niveau te scoren.

Het is de visie van 2-advise dat het opzetten en onderhouden van een kwaliteitshandboek een specialisme is, net als het beheer van uw ICT-systemen en het onderhoud aan uw auto. 2-advise heeft zich gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen en kwaliteitsstandaarden bij accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Daarnaast levert 2-advise in deze branches een actieve bijdrage aan de (door)ontwikkeling van (handboek) standaarden die kantoren als basis voor hun eigen handboek kunnen gebruiken. Tevens verzorgt 2-advise op dit gebied trainingen.

Met dit specialisme neemt 2-advise uw zorgen ten aanzien van de opzet en het onderhoud van uw handboek uit handen. Omdat u ten aanzien van de investering in kwaliteit moet weten waar u aan toe bent, werkt 2-advise veelal op abonnementsbasis. Zo weet u vooraf wat u krijgt en wat u daarvoor betaalt.

 

 

Missie

De missie van 2-advise is het inrichten en onderhouden van kwaliteitssystemen voor accountants op basis van standaard kwaliteitssystemen die door diverse partijen in de markt worden aangeboden. De inzet van 2-advise heeft als doel gebruikers van deze kwaliteitssystemen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen die aan hen op het gebied van kwaliteitssystemen worden gesteld.

2-advise

Op 16 mei 2003 is 2-advise ontstaan door marktontwikkelingen en behoeftes binnen het zakelijke netwerk.

2-advise is de handelsnaam waaronder Marcel Kurvers als externe contentmanager, conform de missie van 2-advise, kwaliteitssystemen ontwikkelt en up-to-date houdt op basis van contentstandaarden van leveranciers waaraan 2-advise verbonden is.

2-advise is werkzaam voor:

Door de opgebouwde kennis en ervaring bestaat sinds 2006 een nauwe verbondenheid met een aantal contentleveranciers die standaarden voor kwaliteitssystemen aanbieden in bovengenoemde branches. Hierbij gaat het om:

Als samenwerkingspartner werkt 2-advise samen met deze contentleveranciers aan de doorontwikkeling van de diverse kwaliteitssystemen.

Deze kwaliteitssystemen zijn compleet digitaal en worden aangeboden in de krachtige cloud software Scienta van Syslogic. Ook met deze organisatie werkt 2-advise samen teneinde gebruikers naar tevredenheid met zowel de content als met Scienta te laten werken.

Als het om kwaliteit draait

U bent accountant, gerechtsdeurwaarder, advocaat of notaris en op zoek naar:

Lees hier de vele ervaringen van organisaties die met 2-advise werken of bekijk de publicaties over of door 2-advise.

2-advise is verbonden aan de content partners Novak, KBvG en Viadicte. 2-advise ontzorgt accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen op het gebied van kwaliteitshandboeken en kwaliteitsbeheersing. Als externe content manager draagt 2-advise samen met een redactieteam zorg voor de doorontwikkeling en het actueel houden van handboeken voor deze zakelijke dienstverleners.

Door deze verbondenheid is uitgebreide kennis en ervaring rondom de kwaliteitshandboeken en de toepassing daarvan in de praktijk aanwezig. Deze kennis en ervaring wordt bij gebruikers ingezet om het eigen handboek op orde te krijgen.

Accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen kunnen bij 2-advise terecht voor de implementatie en het onderhoud van het Novak Kwaliteitshandboek (accountants), KBvG kantoorhandboek (gerechtsdeurwaarders), Viadicte kantoorhandboek (zowel advocatuur als notariaat). Tevens verzorgt 2-advise trainingen op het gebied van handboeken in Scienta.

Met 2-advise hebben kantoren geen omkijken naar het op orde hebben van hun handboek en komen zij hiermee met een voldoende door de periodieke externe kwaliteitstoetsing.

2-advise: als het om kwaliteit draait!