Risicogericht werken maakt uniforme werkaanpak mogelijk

Risicogericht. Wellicht het modewoord voor accountancy in Nederland in 2014. Een term voorkomend uit de controlepraktijk heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in de samenstelpraktijk. Leveranciers van software, zoals CaseWare, spelen hier al op in.

In het CaseWare Magazine van december 2014, is een artikel verschenen dat is geschreven door Guus Ham en Marcel Kurvers over een nieuwe integrale risicogerichte werkaanpak voor de uitvoering van accountantsopdrachten en de rol van software bij deze aanpak.

Daarnaast gaat het artikel in op maatwerk assurance-producten en de discussie met de NBA ten aanzien van dit onderwerp.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *