Specificaties

  • Prijzen zijn per maand en exclusief BTW. Facturatie geschiedt voorafgaand per kwartaal. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
  • In het implementatie- en onderhoudsabonnement is het Viadicte kantoorhandboek Notariaat niet inbegrepen;
  • De beleidsbepaler(s) binnen het kantoor blijven eindverantwoordelijk voor de (vaktechnische) kwaliteit ten aanzien van instructies en modellen;
  • De looptijd van het abonnement bedraagt minimaal 36 maanden waarna de overeenkomst stilzwijgend per maand wordt verlengd. Deze looptijd staat los van het abonnement op het Viadicte kantoorhandboek Notariaat. De opzegtermijn na 36 maanden bedraagt één maand;
  • Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Wenst de opdrachtgever toch voor het einde van de looptijd de overeenkomst te beëindigen dan wordt het volledige resterende bedrag (dit betreft het resterend aantal maanden tegen het abonnementsbedrag per maand) direct in rekening gebracht.

Aanvragen
Het abonnement kunt u eenvoudig aanvragen via het online
aanvraagformulier. Bij vragen over het implementatie- en onderhoudsabonnement kunt u contact opnemen met Marcel Kurvers, tel. 06-48313390.

Print Friendly, PDF & Email