Intercollegiale toetsing, wet- en regelgeving

Uw notariskantoor dient conform de KNB normen een aantal zaken in de kantoororganisatie en de dienstverlening aantoonbaar aan de cliënt door te voeren en de wijze waarop dit gebeurt, te beschrijven.

Dit betekent dat uw kantoor de invulling van de kwaliteitseisen dient vast te leggen, bijvoorbeeld in een kantoorhandboek.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarnaast een systeem opgezet om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: de peer review. Dit is een verplichte intercollegiale toetsing waarbij uw notariskantoor eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) wordt getoetst. Uitgangspunt van de peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of uw kantoor kwalitatief goed en integer werkt.

Voor u als notaris biedt het Viadicte kantoorhandboek Notariaat uitkomst.

Print Friendly, PDF & Email