Notarissen

Bent u binnen uw notariaat verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de kwaliteitsstandaarden? Dit om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan uw kantoor worden opgelegd? Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om op eenvoudige en efficiënte wijze invulling te geven aan de kwaliteitseisen die aan uw notariaat worden gesteld.

Ga naar:

Print Friendly, PDF & Email