Najaarsupdates Novak Kwaliteitshandboek 2014

Het Novak Kwaliteitshandboek zorgt ervoor dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantskantoor op orde is en voldoet aan de gestelde eisen. Met de najaarsupdates die recent zijn verschenen, zijn abonnees klaar voor 2015.

Op 4 november verschenen de updates voor het Novak Kwaliteitshandboek deel A (Kantoor), deel B (Samenstellen en Beoordelen) en deel D (Personeelshandboek). Op 24 november is de update voor deel K (Kleine Samenstelpraktijk) verschenen. Hieronder vindt u per deel van het Novak Kwaliteitshandboek de belangrijkste onderwerpen van de updates.

Deel A (Kantoor)
In de update van deel A is de cliëntacceptatie aangepast. De checklist Oriëntatie nieuwe cliënt is omgevormd tot het Model bespreekpunten oriëntatie nieuwe cliënt. Dit model kan als leidraad worden gebruikt ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek met een potentiële cliënt.
Daarnaast, vooruitlopend op de herziene Standaard 4410, die op 1 januari 2016 in gaat, heeft een aanscherping plaatsgevonden op het gebied van overige opdrachten.

Deel B (Samenstellen)
In de update van deel B, onderdeel Samenstellen, zijn de cliëntacceptatiefase, de planningsfase en de afrondingsfase verder verbeterd.
Het model Vastlegging inzicht in de entiteit en haar omgeving  is voorzien van concretere vragen, zodat deze voor de gebruiker eenvoudiger zijn te beantwoorden. Door deze uitbreiding is de Checklist oriëntatie nieuwe cliënt uit deel A komen te vervallen (zie hierboven). Essentiële punten uit deze checklist zijn in het model ‘Vastlegging inzicht in de entiteit’ opgenomen.
In de afrondingsfase van de opdracht zijn onderdelen uit de checklist ‘Review’ en de ‘Dossierafrondingschecklist’ verschoven. Hiermee is getracht meer aansluiting te krijgen bij de werkwijze die op veel kantoren wordt gevolgd.

Deel B (Beoordelen)
De update van deel B, onderdeel Beoordelen, staat in het teken van de herziene Standaard 2400. Qua opzet is zoveel mogelijk aangesloten bij Novak Kwaliteitshandboek deel C voor controleopdrachten. Vanzelfsprekend is ook rekening gehouden met de aard van de beoordelingsopdracht, een opdracht waar een oordeel met een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel A en B is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Deel D (Personeelshandboek)
De update van deel D staat in het teken van de werkkostenregeling (WKR) en de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die beiden per 1 januari aanstaande gaan gelden en in de arbeidsvoorwaarden dienen te worden verwerkt. Met de verwerking van deze update zijn de handboekabonnees voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ruim voor 1 januari 2015 up-to-date.

Deel K (Kleine Samenstelpraktijk)
De wijzigingen die hierboven staan toegelicht onder ‘Deel B (Samenstellen)’ zijn ook van toepassing op deel K. Deze update is sinds 24 november beschikbaar.

Voor abonnees van het Novak Kwaliteitshandboek deel K is hier de handleiding voor de verwerking van de update beschikbaar.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *