KBvG kantoorhandboek

Het KBvG kantoorhandboek bevat instructies, modellen en voorbeelden op zowel kantoor- als opdrachtniveau voor gerechtsdeurwaarderskantoren. De inhoud van het kantoorhandboek is afgestemd op de (kwaliteits)eisen die vanuit de verordening KBvG Normen voor Kwaliteit aan uw kantoor worden gesteld.

Volgens de Verordening wordt een gerechtsdeurwaarder geacht een aantal zaken in zijn kantoororganisatie en de dienstverlening aantoonbaar aan de cliënt door te voeren en de wijze waarop hij dit doet te beschrijven. Vervolgens dient elke twee jaar een gerechtsdeurwaarderskantoor een externe audit te ondergaan die met een positief advies dient te worden afgesloten.

Doel KBvG kantoorhandboek
Doel van het KBvG kantoorhandboek is het aanbieden van een raamwerk in de vorm van een voorbeeldhandboek voor gerechtsdeurwaarders met instructies, modellen en voorbeelden teneinde kantoren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen kantoorhandboek. Het KBvG kantoorhandboek is daarmee geen standaard kantoorhandboek dat na aanschaf direct op de letter nauwkeurig dient te worden gevolgd maar dient te worden doorvertaald naar de specifieke situatie binnen het kantoor. Hierbij rekening houdend met de aard en omvang van het kantoor.

Met behulp van het standaard kantoorhandboek van de KBvG, geeft u invulling aan de verordening KBvG Normen voor Kwaliteit door de instructies en modellen specifiek toe te snijden op uw kantoorsituatie (kantoorspecifiek maken). Vervolgens dient u deze instructies en modellen toe te passen.

Vanuit het redactieteam van de KBvG ontvangt u periodiek updates voor het kantoorhandboek. Hierdoor blijft het handboek ook aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Voor het kantoorspecifiek maken en verwerken van de periodieke updates, kunt u een onderhoudsabonnement afsluiten. Met dit abonnement is het kantoor tegen een vast bedrag per maand verzekerd van de gemakkelijkste en meest efficiënte weg om het handboek voldoende kantoorspecifiek te maken, actueel te houden en daarmee te voldoen aan de – aan het kantoor – gestelde eisen.

Print Friendly, PDF & Email