Update Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Viadicte Kwaliteitshandboek Advocatuur 2014 beschikbaar voor abonnees.

In het kader van de update van het normenkader, zijn meerdere instructies aangepast. Verder zijn er, met het oog op digitalisering van processen, wijzigingen doorgevoerd in meerdere artikelen. Daarnaast zijn er 5 artikelen toegevoegd aan het kwaliteitshandboek, namelijk:

  1. Instructie introductie en socialisatie
  2. Instructie kantooropgave CCV
  3. Instructie begrotingsverzoek declaraties
  4. Modelovereenkomst kantoor- en stichting derdengelden
  5. Checklist archivering

PE=OV
De term Permanente Educatie is gewijzigd in Onderhoud Vakbekwaamheid. Deze wijziging is terug te vinden in het handboek.

Resultaatgerelateerde beloning
Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt en resultaatgerelateerde beloningsafspraken te maken. Medio 2013 heeft het college van afgevaardigden de verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning aangenomen, die vanaf 2014 van kracht is. De Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) brengt een uitzondering aan op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand. Dit type beloning is doorgevoerd in diverse instructies.

Vafi
In de Vafi is het bedrag gewijzigd dat contant in een zaak aangenomen mag worden, of in een periode van ten hoogste één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt. Deze wijziging is doorgevoerd in het kwaliteitshandboek.

Er is een handleiding beschikbaar om de update zo efficiënt mogelijk te verwerken. De handleiding is hier te downloaden.

Beheer en onderhoud eenvoudig geregeld met het onderhoudsabonnement voor uw kwaliteitshandboek!
Beheer van uw kwaliteitshandboek ingewikkeld of tijdrovend? Voor het beheer en onderhoud van uw kwaliteitshandboek is via
Viadicte een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken naar heeft.

Voor vragen over het gebruik van het Viadicte Kwaliteitshandboek of deze update, kunt u contact opnemen met het redactieteam: per e-mail, redactie@viadicte.nl of telefonisch, 0499 – 57 77 01.

Print Friendly, PDF & Email

Tussentijdse update Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is een tussentijdse update voor het Viadicte Kantoorhandboek Advocatuur beschikbaar.

De update bevat wijzigingen in verband met de aanpassing van de Regeling Vakbekwaamheid, de wijziging van de Verordening op de nummerherkenning en een aanpassing in de mogelijkheden van de Advocatenpas.

De update heeft betrekking op de volgende artikelen:

  • Instructie nummerherkenning;
  • Instructie Permanente Educatie;
  • Instructie intercollegiale consultatie en toetsing;
  • Instructie advocatenpas.

Voor meer informatie over deze update, kunt u contact opnemen met Viadicte.

Print Friendly, PDF & Email