Extern toezicht, wet- en regelgeving

Uw advocatenkantoor dient conform de Verordening op de Vakbekwaamheid een aantal zaken binnen uw kantoororganisatie en dienstverlening aantoonbaar aan de cliënt door te voeren en de wijze waarop dit wordt gedaan te beschrijven. Dit betekent dat uw kantoor de invulling van de Veordening op de Vakbekwaamheid dient vast te leggen, bijvoorbeeld in een kantoorhandboek.

Bij de Centrale Controle Verordening (CCV) dient u onder andere op te geven hoe u concreet invulling geeft aan de verordening.

Het toezicht op kantoren met betrekking tot de naleving van de (kwaliteits)eisen leidt tot veel discussies binnen de beroepsgroep. Eén ding is zeker, het toezicht wordt de komende jaren steeds verder aangescherpt.

Voor u als advocaat biedt het Viadicte kantoorhandboek Advocatuur uitkomst.

Print Friendly, PDF & Email