Advocaten

Bent u binnen uw advocatenkantoor verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de kwaliteitsstandaarden? Dit om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door de Verordening op de vakbekwaamheid aan uw kantoor worden opgelegd? Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om op eenvoudige en efficiënte wijze invulling te geven aan de kwaliteitseisen die aan uw advocatenkantoor worden gesteld.

Ga naar:

Print Friendly, PDF & Email