Kwaliteitstoetsing, wet- en regelgeving

Uw accountantskantoor dient bij de uitvoering van accountancy-opdrachten te voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in verordeningen (zoals de VGBA en de NVKS),Standaarden (NV COS) en overige wet- en regelgeving (zoals de Wwft en de Wbp). De processen binnen het kantoor dienen te zijn gestandaardiseerd en te zijn beschreven. Dit opzet is daarbij afhankelijk van de aard en omvang van uw kantoor en dienstverlening.

Periodiek wordt uw kantoor getoetst door de Raad voor Toezicht of de SRA. De vastlegging van uw kwaliteitsstandaard (doorgaans in de vorm van een kwaliteitssysteem) wordt tijdens deze toetsing eveneens beoordeeld. Ook wordt beoordeeld of de processen zoals hierin vastgelegd, blijken uit de dossiers.

Voor u als accountant biedt het Novak Kwaliteitssysteem uitkomst.

Print Friendly, PDF & Email