Specificaties

  • Prijzen zijn per maand en exclusief BTW. Facturatie geschiedt voorafgaand per kwartaal. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
  • In het implementatie- en onderhoudsabonnement is het Novak Kwaliteitssysteem niet inbegrepen;
  • Bijwerken van beschikbare updates ten aanzien van HRA modellen en niet kantoorspecifiek gemaakte overige modules van het Novak Kwaliteitssysteem (zoals deel Fiscale Modellen en het deel HRM) zijn bij het abonnement inbegrepen;
  • De beleidsbepaler(s) binnen het kantoor blijven eindverantwoordelijk voor de (vaktechnische) kwaliteit ten aanzien van instructies en modellen;
  • De looptijd van het abonnement bedraagt minimaal 36 maanden waarna de overeenkomst stilzwijgend per maand wordt verlengd. Deze looptijd staat los van het abonnement op het Novak Kwaliteitssysteem via Novak. De opzegtermijn na 36 maanden bedraagt één maand;
  • Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk. Wenst de opdrachtgever toch voor het einde van de looptijd de overeenkomst te beëindigen dan wordt het volledige resterende bedrag (dit betreft het resterend aantal maanden tegen het abonnementsbedrag per maand) direct in rekening gebracht.

Aanvragen
Het abonnement kunt u eenvoudig aanvragen via het online
aanvraagformulier. Bij vragen over het onderhoudsabonnement kunt u contact opnemen met Marcel Kurvers, tel. 06-48313390.

Print Friendly, PDF & Email