Onderhoudsabonnement Novak Kwaliteitshandboek

U heeft het Novak Kwaliteitshandboek aangeschaft om ervoor te zorgen dat uw kantoor voldoet bij toetsing en een bijdrage levert aan de verhoging van de algehele kwaliteit. Na aanschaf blijkt dat u er niet aan toe komt om:

  • uw handboek specifiek toe te snijden op uw kantoororganisatie;
  • uw handboek actueel te houden ten opzichte van veranderingen binnen uw kantoor;
  • de periodieke updates vanuit Novak binnen afzienbare tijd in uw handboek te verwerken.

In dat geval is de oplossing even simpel als doeltreffend: het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Novak Kwaliteitshandboek bundel 1, 2 of 3, zo nodig aangevuld met het deel Fiscale opdrachten of het deel HRM. Het onderhoudsabonnement voorziet in het voldoende kantoorspecifiek maken van het standaard Novak Kwaliteitshandboek, het actueel houden wanneer procedures binnen uw kantoor wijzigen en het verwerken van de periodieke updates die vanuit de redactie van Novak beschikbaar komen. Kortom, alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot uw kwaliteitshandboek zijn met dit onderhoudsabonnement geregeld. Zie tevens hier de specificaties van dit abonnement.

Met dit abonnement heeft u een zo hoog mogelijk resultaat met betrekking tot de opzet en het actueel houden van uw kwaliteitshandboek tegen een zo min mogelijke tijdsinspanning waarbij wordt gewerkt volgens het ‘ken uw handboek’ principe.

Klik hier voor het prijsoverzicht van het implementatie- en onderhoudsabonnement voor het Novak Kwaliteitshandboek.

Print Friendly