Accountants

Bent u binnen uw accountantskantoor verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de kwaliteitsstandaarden? Dit om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door verordeningen, Standaarden, wet- en regelgeving aan uw kantoor worden opgelegd? Hier vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om op eenvoudige en effectieve wijze invulling te geven aan de kwaliteitseisen die aan uw accountantskantoor worden gesteld.

Ga naar:

Print Friendly, PDF & Email