Visie

Beroepsorganisaties, verordeningen, wet- en regelgeving; ze stellen kwaliteitseisen aan accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Kantoren dienen invulling te geven aan deze eisen op kantoor- en opdrachtniveau. De basis van deze invulling ligt in de opzet en het in stand houden van uw kwaliteitssysteem. Dit wordt vastgelegd in een handboek.

Beroepsorganisaties of hieraan gelieerde toetsingsinstanties beoordelen periodiek de opzet van uw kwaliteitssysteem. Dit om vast te stellen dat uw kantoor voldoet aan alle kwaliteitseisen. Valt de toetsing achtereenvolgens meerdere malen negatief uit, kan dit (aanzienlijke) gevolgen hebben voor de continuïteit van uw kantoor.

In de praktijk blijkt dat tijdsgebrek, te weinig prioriteit, kennis en ervaring ervoor zorgen dat een kantoor het eigen kwaliteitssysteem niet op orde heeft. Alleen al binnen de accountancybranche blijkt jaarlijks 30 procent onder het vereiste niveau te scoren.

Het is de visie van 2-advise dat het opzetten en onderhouden van een kwaliteitshandboek een specialisme is, net als het beheer van uw ICT-systemen en het onderhoud aan uw auto. 2-advise heeft zich gespecialiseerd in het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen en kwaliteitsstandaarden bij accountants, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Daarnaast levert 2-advise in deze branches een actieve bijdrage aan de (door)ontwikkeling van (handboek) standaarden die kantoren als basis voor hun eigen handboek kunnen gebruiken. Tevens verzorgt 2-advise op dit gebied trainingen.

Met dit specialisme neemt 2-advise uw zorgen ten aanzien van de opzet en het onderhoud van uw handboek uit handen. Omdat u ten aanzien van de investering in kwaliteit moet weten waar u aan toe bent, werkt 2-advise veelal op abonnementsbasis. Zo weet u vooraf wat u krijgt en wat u daarvoor betaalt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email