Missie

De missie van 2-advise is het inrichten en onderhouden van kwaliteitssystemen voor accountants op basis van standaard kwaliteitssystemen die door diverse partijen in de markt worden aangeboden. De inzet van 2-advise heeft als doel gebruikers van deze kwaliteitssystemen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen die aan hen op het gebied van kwaliteitssystemen worden gesteld.

Print Friendly, PDF & Email